Hinnakiri

 

HINNAKIRI ALATES 01.02.2024 a.

Alates 1.juuli 2023 a. osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel.  Riigitoetus vastavalt kliendi hooldusvajadusele 590- 700 eurot kuus.

 

KOV osalus vahemikus 590 – 700 eurot kuus.

Katab isiku hooldusega seotud kulud, mis sisaldavad hooldajate ja abihooldajate töötasusid, riigimakse, tööriietuse ja isikukaitsevahendite, hooldajate tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisooni kulud

 

Hooldusteenuse tase määratakse hooldusteenusele tulemise hetkel. Hindamise protsessis osalevad hooldekodu med.õde, juhataja, kliendi kaasfinantseerija ja klient.

Services Image

ÜLDHOOLDUSTEENUSE TASE 1 

HIND 1200.-

Madala hooldusvajadusega kliendile

Klient, kes tuleb iseseisvalt toime paljude enesehooldustoimingutega, kuid vajab vähest juhendamist ja kõrvalabi  peamiselt päevasel ajal.

Lisanduvad juurde: ravimid ja
mähkmed.

 

ÜLDHOOLDUSTEENUsE TASE 2 

HIND 1300.-

Keskmise hooldusvajadusega kliendile

Klient, kes vajab osalist või täielikku juhendamist ja kõrvalabi paljude igapäevaste toimingute juures (söömisel, hügieenitoimingud, asjaajamisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, liikumisel).
Klient vajab ööpäevaringselt hooldaja kõrvalabi.

Lisanduvad juurde: ravimid ja
mähkmed
.

 

ÜLDHOOLDUSTEENUSE TASE 3

HIND 1400.-

Väga kõrge hooldusvajadusega kliendile, kes on voodihaige, kellel on tuvastatud dementsussündroom või esinevad ulatuslikud mäluhäired. Vajab abi kõikides igapäevaelu toimingutes. Klient vajab abi stoomi ja  kateetri  hooldusel ja vahetamisel.

Klient vajab ööpäevaringset hooldaja kõrvalabi ja hoolt.

 

Hinnale lisanduvad kliendi ravimid ja mähkmed, vastavalt tegelikule vajadusele.